Om resan

Foto: Laura Bianchi/Läkare utan gränser

Fyra av fem tillfrågade svenskar vet att det pågår en stor kris i Syrien.
Det är inte konstigt.
Det senaste året har svensk media skrivit totalt 26 709 artiklar om landet.
Och varannan svensk vet att katastrofer pågår i antingen Somalia, Sudan och Sydsudan.
För att vi berättar om det. 9000 artiklar totalt om de tre.

Men bortom rubrikerna pågår de varje dag, i skymundan av tragedierna som hamnar i nyheterna:
Kriserna du inte visste fanns.
Vi ska berätta om dem. Om länderna vi glömde. Kvinnorna vi glömde. Barnen vi glömde.

I tre veckors tid besöker vi tre kriser i tre länder.
Vi börjar det nya året i Tchad, där var sjätte barn dör innan de fyller fem år. Där det finns fler barnsoldater och barnarbetare än någon annanstans i världen.
Om barnens situation i Tchad skrevs det totalt 7 artiklar förra året. I hela Sverige. När Läkare utan gränser nyligen genomförde en undersökning med 1774 personer och frågade  var i världen det pågår kriser kände 2,18 procent av de tillfrågade – 37 personer – till situationen i Tchad.

Efter det tar vi med dig till sjukhusen i Burundi där hundratusentals kvinnor behöver hjälp efter antingen grova våldtäkter och svåra förlossningar. Allt detta i ett land där en graviditet av 31 slutar med att mamman dör. Om Burundis kvinnor publicerades 5 artiklar under ett års tid, i alla svenska tidningar. Av de tillfrågade i Läkare utan gränsers undersökning kände 0,41 procent – 7 personer – till att det är en kris i Burundi.

Slutligen reser vi till Swaziland, som nyligen gick om Botswana och blev världens mest HIV-smittade land. Fler än var fjärde invånare är smittad och varje år föds 17 000 barn av kvinnor som bär på viruset. Om landet, där fyra av tio gravida kvinnor har HIV, skrevs totalt tre artiklar i svensk media mellan 1 december 2012 och 1 december 2013.
I Läkare utan gränsers undersökning kände 0.06 procent – 1 person av 1774 – till att det pågår en humanitär kris i Swaziland.

Du kan inte bara följa med oss på resan. Du kan även hjälpa till.
Under hela projektet samlar vi in pengar till SOS Barnbyar och Läkare utan gränser, som arbetar i de tre länderna.
Med din hjälp kan barn i Tchad, kvinnor i Burundi och HIV-smittade i Swaziland få en chans till ett Gott Nytt År.
Vi önskar dig detsamma och hoppas att du följer med oss på resan.

I samarbete med: